Menu     Tutorial     Hubungi saya     AriffCS

 
Membina Laman Web

1.  Mendaftar akaun Domain dan Hosting

1.1.  Pendaftaran web hosting di Server Freak
1.2.  Pendaftaran web hosting di KL Server



2.  Pelajari Cara Upload Files Menggunakan FileZilla

Mula-mula sekali, anda perlu pelajari cara upload file ke server.

3.  Install sistem Website Editor 1.0

Setup laman web menggunakan Content Management System (CMS)

4.  Manual Penggunaan Website Editor 1.0

Panduan penggunaan sistem Website Editor 1.0.


Tutorial di AriffCS, 0132293744, ariffcs2007@gmail.com, Mohammad Ariff bin Zainal

Beli Domain dan Hosting
Memilih Domain dan Hosting yang sesuai
Membina Minisite
Cara Membina Laman Web Statik menggunakan KompoZer
Mengubahsuai Grafik
Cara Mengubahsuai Grafik untuk Laman Web menggunakan GIMP
Background Music MP3
Cara membuat Background Music MP3 daripada MIDI Music
Membeli di Internet
Pelbagai Tips untuk Membeli di Internet