Menu     Tutorial     AriffCS

 
Mengubahsuai Grafik
1.  Pemasangan dan Setting GIMP

Install GIMP dan Setting Interface supaya mudah digunakan

2.  Melukis Icon

Cara melukis icon berbentuk Tanda Right & Tanda Pangkah

3.  Mengubahsuai Header

3.1.  Open File
3.2.  Menambah Layer baru
3.3.  Menambah Teks
3.4.  Mengubah Jenis Teks


Seterusnya ialah menukar jenis dan saiz teks yang digunakan.

Untuk membolehkan kita select teks yang telah ditulis, klik Layers Dialog Tab  , pilih layer  yang terdapat teks, klik Text Tool  , kemudian klik pada teks  pada canvas. Seterusnya, klik Tool Options Dialog  supaya dapat klik icon  untuk membuka menu pilihan Jenis Font.Pelbagai jenis font boleh dipilih pada  . Saiz font pula boleh ditukar pada  . Contoh hasil teks adalah seperti pada  setelah jenis font dan saiznya telah ditukar. 

3.5.  Menukar Background Fill Gradient
3.6.  Melukis Objek
3.7.  Mengubah Lokasi Objek
3.8.  Menambah Fill Gradient pada Objek
3.9.  Eksport to JPEG


4.  Membuat Header

Pelajari cara membuat Header untuk Laman Web Surat Jualan

5.  Membuat Footer

Pelajari cara membuat Footer untuk Laman Web Surat Jualan


Tutorial di AriffCS, 0132293744, ariffcs2007@gmail.com, Mohammad Ariff bin Zainal

Beli Domain dan Hosting
Memilih Domain dan Hosting yang sesuai
Membina Laman Web
Cara Membina Laman Web Dinamik menggunakan sistem CMS.
Background Music MP3
Cara membuat Background Music MP3 daripada MIDI Music
Membeli di Internet
Pelbagai Tips untuk Membeli di Internet