MENU ... | ... ARIFFCS
Kepada sesiapa yang belum berniaga
Online dan Delivery, jemput klik sini ...
X

Mengubahsuai Grafik
Pemasangan dan Setting GIMP
Install GIMP dan Setting Interface supaya mudah digunakan

Melukis Icon
Cara melukis icon berbentuk Tanda Right & Tanda Pangkah

Mengubahsuai Header

Open File

Menambah Layer baru

Menambah Teks

Mengubah Jenis Teks
Seterusnya ialah menukar jenis dan saiz teks yang digunakan.

Untuk membolehkan kita select teks yang telah ditulis, klik Layers Dialog Tab  , pilih layer  yang terdapat teks, klik Text Tool  , kemudian klik pada teks  pada canvas. Seterusnya, klik Tool Options Dialog  supaya dapat klik icon  untuk membuka menu pilihan Jenis Font.Pelbagai jenis font boleh dipilih pada  . Saiz font pula boleh ditukar pada  . Contoh hasil teks adalah seperti pada  setelah jenis font dan saiznya telah ditukar...


Menukar Background Fill Gradient

Melukis Objek

Mengubah Lokasi Objek

Menambah Fill Gradient pada Objek

Eksport to JPEGMembuat Header
Pelajari cara membuat Header untuk Laman Web Surat Jualan

Membuat Footer
Pelajari cara membuat Footer untuk Laman Web Surat Jualan


Tutorial di AriffCS, 0132293744, ariffcs2007@gmail.com, Mohammad Ariff bin Zainal
Beli Domain dan Hosting
Memilih Domain dan Hosting yang sesuai
Membina Laman Web
Cara Membina Laman Web yang ringkas.
Background Music MP3
Cara membuat Background Music MP3 daripada MIDI Music
Membeli di Internet
Pelbagai Tips untuk Membeli di Internet