Menu     Tutorial     AriffCS

 
Mengubahsuai Grafik
1.  Pemasangan dan Setting GIMP

Install GIMP dan Setting Interface supaya mudah digunakan

2.  Melukis Icon

Cara melukis icon berbentuk Tanda Right & Tanda Pangkah

3.  Mengubahsuai Header

3.1.  Open File
3.2.  Menambah Layer baru
3.3.  Menambah Teks
3.4.  Mengubah Jenis Teks
3.5.  Menukar Background Fill Gradient
3.6.  Melukis Objek


Gambar di atas menunjukkan cara melukis objek menggunakan Paintbrush Tool  .

Mula-mula sediakan layer bagi tempat melukis objek. Contoh yang digunakan adalah layer yang diberi nama sebagai "Logo"  . Seterusnya, sediakan Brushes Dialog Tab seperti yang ditunjukkan pada  .

Seperti dalam gambar di bawah, klik Brushes Dialog Tab  , kemudian pilih mana-mana jenis brushes, contohnya ialah jenis  . Selepas itu, pilih warna bagi brushes tadi. Contohnya ialah warna hitam yang telah dipilih pada  . Kemudian pilih Paintbrush Tool  .

Untuk melukis gambar menggunakan brush tadi, klik pada lokasi  , kemudian tekan SHIFT dan klik pada lokasi  untuk membentuk garisan lurus. Untuk mendapatkan garisan lurus yang bersudut tepat, tekan SHIFT + CTRL sambil klik. Contoh objek yang telah siap dilukis adalah objek  .
 

3.7.  Mengubah Lokasi Objek
3.8.  Menambah Fill Gradient pada Objek
3.9.  Eksport to JPEG


4.  Membuat Header

Pelajari cara membuat Header untuk Laman Web Surat Jualan

5.  Membuat Footer

Pelajari cara membuat Footer untuk Laman Web Surat Jualan


Tutorial di AriffCS, 0132293744, ariffcs2007@gmail.com, Mohammad Ariff bin Zainal

Beli Domain dan Hosting
Memilih Domain dan Hosting yang sesuai
Membina Laman Web
Cara Membina Laman Web Dinamik menggunakan sistem CMS.
Background Music MP3
Cara membuat Background Music MP3 daripada MIDI Music
Membeli di Internet
Pelbagai Tips untuk Membeli di Internet