MENU ... | ... ARIFFCS
Kepada sesiapa yang belum berniaga
Online dan Delivery, jemput klik sini ...
X

Mengubahsuai Grafik
Pemasangan dan Setting GIMP
Install GIMP dan Setting Interface supaya mudah digunakan

Melukis Icon
Cara melukis icon berbentuk Tanda Right & Tanda Pangkah

Mengubahsuai Header

Open File

Menambah Layer baru

Menambah Teks

Mengubah Jenis Teks

Menukar Background Fill Gradient

Melukis Objek
Gambar di atas menunjukkan cara melukis objek menggunakan Paintbrush Tool  .

Mula-mula sediakan layer bagi tempat melukis objek. Contoh yang digunakan adalah layer yang diberi nama sebagai "Logo"  . Seterusnya, sediakan Brushes Dialog Tab seperti yang ditunjukkan pada  .

Seperti dalam gambar di bawah, klik Brushes Dialog Tab  , kemudian pilih mana-mana jenis brushes, contohnya ialah jenis  . Selepas itu, pilih warna bagi brushes tadi. Contohnya ialah warna hitam yang telah dipilih pada  . Kemudian pilih Paintbrush Tool  .

Untuk melukis gambar menggunakan brush tadi, klik pada lokasi  , kemudian tekan SHIFT dan klik pada lokasi  untuk membentuk garisan lurus. Untuk mendapatkan garisan lurus yang bersudut tepat, tekan SHIFT + CTRL sambil klik. Contoh objek yang telah siap dilukis adalah objek  .




..


Mengubah Lokasi Objek

Menambah Fill Gradient pada Objek

Eksport to JPEG



Membuat Header
Pelajari cara membuat Header untuk Laman Web Surat Jualan

Membuat Footer
Pelajari cara membuat Footer untuk Laman Web Surat Jualan


Tutorial di AriffCS, 0132293744, ariffcs2007@gmail.com, Mohammad Ariff bin Zainal
Beli Domain dan Hosting
Memilih Domain dan Hosting yang sesuai
Membina Laman Web
Cara Membina Laman Web yang ringkas.
Background Music MP3
Cara membuat Background Music MP3 daripada MIDI Music
Membeli di Internet
Pelbagai Tips untuk Membeli di Internet