MENU ... | ... ARIFFCS
Kepada sesiapa yang belum berniaga
Online dan Delivery, jemput klik sini ...
X

Mengubahsuai Grafik
Pemasangan dan Setting GIMP
Install GIMP dan Setting Interface supaya mudah digunakan

Melukis Icon
Cara melukis icon berbentuk Tanda Right & Tanda Pangkah

Mengubahsuai Header

Open File

Menambah Layer baru

Menambah Teks

Mengubah Jenis Teks

Menukar Background Fill Gradient

Melukis Objek

Mengubah Lokasi Objek
Gambar di atas menunjukkan objek yang telah dilukis sebelum ini dan hendak dipindahkan ke lokasi yang lain di atas canvas.

Mula-mula klik Layers Dialog Tab  untuk memilih layer yang terdapat objek yang telah dilukis. Layer  dipilih sebab objek yang dicari diletakkan di situ. Kemudian klik Rectangle Select Tool  dan Select objek bermula dari lokasi  sehingga ke lokasi  sehingga mengenai keseluruhan objek.Cara memindahkan objek ialah menggunakan Cut  & Paste  . Selepas anda paste objek tadi, objek tersebut berada dalam layer terapung atau floating layer. Gerakkan objek tersebut ke mana-mana lokasi yang dikehendaki. Contohnya ialah lokasi pada  .

Klik Anchor  atau gunakan CTRL + H untuk mencantumkan objek tersebut pada layer sebelumnya. Jika ingin meletakkan objek tersebut pada layer baru, klik Create a new layer  ...


Menambah Fill Gradient pada Objek

Eksport to JPEGMembuat Header
Pelajari cara membuat Header untuk Laman Web Surat Jualan

Membuat Footer
Pelajari cara membuat Footer untuk Laman Web Surat Jualan


Tutorial di AriffCS, 0132293744, ariffcs2007@gmail.com, Mohammad Ariff bin Zainal
Beli Domain dan Hosting
Memilih Domain dan Hosting yang sesuai
Membina Laman Web
Cara Membina Laman Web yang ringkas.
Background Music MP3
Cara membuat Background Music MP3 daripada MIDI Music
Membeli di Internet
Pelbagai Tips untuk Membeli di Internet