MENU ... | ... ARIFFCS
Kepada sesiapa yang belum berniaga
Online dan Delivery, jemput klik sini ...
X

Mengubahsuai Grafik
Pemasangan dan Setting GIMP
Install GIMP dan Setting Interface supaya mudah digunakan

Melukis Icon
Cara melukis icon berbentuk Tanda Right & Tanda Pangkah

Mengubahsuai Header

Open File

Menambah Layer baru
Gambar di atas menunjukkan gambar header.png  yang telah dibuka.

Untuk melihat senarai layer yang ada, klik Layers Dialog Tab  . Layer baru boleh ditambah dengan klik icon  .Gambar di atas menunjukkan interface untuk set layer baru. Ruang pada  adalah untuk nama layer. Cadangan saya bagi Layer Fill Type adalah jenis Transparency  untuk membolehkan gambar latar dipamerkan. Klik OK  untuk menambah layer baru. Hasil layer baru yang ditambah dapat dilihat seperti pada  setelah anda klik Tool Options Dialog  ...


Menambah Teks

Mengubah Jenis Teks

Menukar Background Fill Gradient

Melukis Objek

Mengubah Lokasi Objek

Menambah Fill Gradient pada Objek

Eksport to JPEGMembuat Header
Pelajari cara membuat Header untuk Laman Web Surat Jualan

Membuat Footer
Pelajari cara membuat Footer untuk Laman Web Surat Jualan


Tutorial di AriffCS, 0132293744, ariffcs2007@gmail.com, Mohammad Ariff bin Zainal
Beli Domain dan Hosting
Memilih Domain dan Hosting yang sesuai
Membina Laman Web
Cara Membina Laman Web yang ringkas.
Background Music MP3
Cara membuat Background Music MP3 daripada MIDI Music
Membeli di Internet
Pelbagai Tips untuk Membeli di Internet