MENU ... | ... ARIFFCS
Kepada sesiapa yang mencari senarai laman
web untuk iklan
, jemput tekan di sini
X

Mengubahsuai Grafik
Pemasangan dan Setting GIMP
Install GIMP dan Setting Interface supaya mudah digunakan

Melukis Icon
Cara melukis icon berbentuk Tanda Right & Tanda Pangkah

Mengubahsuai Header
Pelajari teknik mengubahsuai grafik untuk Header Laman Web

Membuat Header

Buat File baru

Set Gradient Fill untuk Background

Tulis Teks Tajuk utama Header

Tambah Shadow pada Teks

Buat Garisan diantara Header dan Isi

Tambah Kesan Frame pada Header

Tambah Gambar Utama pada Header

Kesan Transparent pada Gambar
Bahagian ini pula adalah cara membuat gambar menjadi blend dengan background. Saya menggunakan teknik set gambar menjadi transparent untuk tujuan ini supaya tambahkan kreatif pada Header.

Klik pada Layers Dialog Tab  , dan klik pada Layer  yang terdapat gambar tadi untuk mengaktifkannya. Set Opacity  mengikut nilai yang sesuai sehingga gambar tadi nampak blend dengan gambar di sekelilingnya. Hasilnya adalah seperti pada  .

Seterusnya ialah cara-cara duplicate gambar yang transparent tadi menjadi dua tetapi berlainan saiz.

RIGHT CLICK pada layer  tadi, dan klik menu Duplicate Layer  . Set juga Opacity  yang sesuai untuk set ia menjadi transparent.

Untuk memindahkan gambar baru itu ke posisi yang berlainan, klik Move Tool  dan pindahkannya ke posisi  . Untuk mengubah saiznya, klik Scale Tool  dan klik gambar  tersebut...


Tambah Kesan Cahaya

Tulis Informasi tentang Produk

Duplicate Gambar

Tulis Informasi tentang Produk

Tambah Kesan 3D pada Teks Tajuk Header

Export to JPGMembuat Footer
Pelajari cara membuat Footer untuk Laman Web Surat Jualan


Tutorial di AriffCS, 0132293744, ariffcs2007@gmail.com, Mohammad Ariff bin Zainal
Beli Domain dan Hosting
Memilih Domain dan Hosting yang sesuai
Membina Laman Web
Cara Membina Laman Web yang ringkas.
Background Music MP3
Cara membuat Background Music MP3 daripada MIDI Music
Membeli di Internet
Pelbagai Tips untuk Membeli di Internet