MENU ... | ... ARIFFCS
Kepada sesiapa yang mencari senarai laman
web untuk iklan
, jemput tekan di sini
X

Mengubahsuai Grafik
Pemasangan dan Setting GIMP
Install GIMP dan Setting Interface supaya mudah digunakan

Melukis Icon
Cara melukis icon berbentuk Tanda Right & Tanda Pangkah

Mengubahsuai Header
Pelajari teknik mengubahsuai grafik untuk Header Laman Web

Membuat Header

Buat File baru

Set Gradient Fill untuk Background

Tulis Teks Tajuk utama Header

Tambah Shadow pada Teks

Buat Garisan diantara Header dan Isi

Tambah Kesan Frame pada Header

Tambah Gambar Utama pada Header

Kesan Transparent pada Gambar

Tambah Kesan Cahaya

Tulis Informasi tentang Produk
Dalam contoh ini, saya menggunakan gambar icon "check_right.png". Cara membuat icon "check_right.png" boleh dilihat di Tutorial Melukis Icon

Untuk import "check_right.png" ke canvas, DRAG & DROP file tersebut dari lokasi  iaitu dari dalam folder, ke lokasi  iaitu di canvas. Layer baru kemudiannya muncul secara automatik dan diberi nama sebagai check_right.png  . Ia boleh dilihat apabila klik Layers Dialog Tab  .

Teks kemudiannya ditambah pada sebelah kanan gambar "check_right.png" seperti gambar di atas.

Klik Text Tool  , klik pada canvas  , dan tulis ayat penerangan yang sesuai tentang produk yang dipromosikan.

Pada Tool Options Tab  , boleh tukar Jenis Font  , Saiz Font  , Text Alignment (sebagai contoh ialah Center  ). Untuk mencantikkan tulisan, boleh tandakan Antialiasing  ...


Duplicate Gambar

Tulis Informasi tentang Produk

Tambah Kesan 3D pada Teks Tajuk Header

Export to JPGMembuat Footer
Pelajari cara membuat Footer untuk Laman Web Surat Jualan


Tutorial di AriffCS, 0132293744, ariffcs2007@gmail.com, Mohammad Ariff bin Zainal
Beli Domain dan Hosting
Memilih Domain dan Hosting yang sesuai
Membina Laman Web
Cara Membina Laman Web yang ringkas.
Background Music MP3
Cara membuat Background Music MP3 daripada MIDI Music
Membeli di Internet
Pelbagai Tips untuk Membeli di Internet