MENU ... | ... ARIFFCS
Kepada sesiapa yang mencari senarai laman
web untuk iklan
, jemput tekan di sini
X

Mengubahsuai Grafik
Pemasangan dan Setting GIMP
Install GIMP dan Setting Interface supaya mudah digunakan

Melukis Icon
Cara melukis icon berbentuk Tanda Right & Tanda Pangkah

Mengubahsuai Header
Pelajari teknik mengubahsuai grafik untuk Header Laman Web

Membuat Header

Buat File baru

Set Gradient Fill untuk Background

Tulis Teks Tajuk utama Header

Tambah Shadow pada Teks

Buat Garisan diantara Header dan Isi

Tambah Kesan Frame pada Header

Tambah Gambar Utama pada Header

Kesan Transparent pada Gambar

Tambah Kesan Cahaya

Tulis Informasi tentang Produk

Duplicate Gambar

Tulis Informasi tentang Produk

Tambah Kesan 3D pada Teks Tajuk Header
Sebagai tambahan supaya teks pada Tajuk Header kelihatan kreatif, kesan 3D telah ditambah padanya.

Klik Layers Dialog Tab  , klik layer  yang terdapat teks tajuk Header untuk mengaktifkannya.

Seterusnya, klik menu Filters  -> Light and Shadow  -> Xach-Effect  .

Berikut adalah setting yang diperlukan.
Pilih Hightlight color  sebagai warna putih, pilih juga Drop shadow color  sebagai warna putih. Set Drop shadow opacity = 50  . Lain-lain setting juga boleh diikuti untuk mendapatkan hasil yang sama.


Hasilnya ialah gambar Header baru yang mempunyai sedikit kesan 3D pada teks seperti dalam gambar di atas...


Export to JPGMembuat Footer
Pelajari cara membuat Footer untuk Laman Web Surat Jualan


Tutorial di AriffCS, 0132293744, ariffcs2007@gmail.com, Mohammad Ariff bin Zainal
Beli Domain dan Hosting
Memilih Domain dan Hosting yang sesuai
Membina Laman Web
Cara Membina Laman Web yang ringkas.
Background Music MP3
Cara membuat Background Music MP3 daripada MIDI Music
Membeli di Internet
Pelbagai Tips untuk Membeli di Internet