MENU ... | ... ARIFFCS
Kepada sesiapa yang belum berniaga
Online dan Delivery, jemput klik sini ...
X

Membeli di Internet

Menggunakan Kad Debit Maybank

Pengenalan

Mengaktifkan Kad Debit di Maybank2u

Set Maklumat untuk Mengaktifkan Kad Debit

Cara Membeli menggunakan Kad Debit - Contoh 1
Gambar di atas adalah contoh laman web semasa transaksi pembelian di Internet. Dalam contoh bagi gambaran laman web di atas, saya menggunakan Kad Debit Maybank untuk membuat pembayaran bagi Pembelian Domain dan Hosting di GDI .

Ruangan  adalah maklumat pembeli iaitu alamat pembeli. Nama pemegang kad  mestilah nama pemilik kad yang sah. Nombor kad  boleh diperolehi pada  iaitu pada muka hadapan kad. Tarikh Tamat Tempoh  juga boleh diperolehi pada  iaitu pada muka hadapan kad. Nombor keselamatan  pula boleh diperolehi pada  iaitu pada belakang kad debit...

Tutorial di AriffCS, 0132293744, ariffcs2007@gmail.com, Mohammad Ariff bin Zainal
Beli Domain dan Hosting
Memilih Domain dan Hosting yang sesuai
Membina Laman Web
Cara Membina Laman Web yang ringkas.
Mengubahsuai Grafik
Cara Mengubahsuai Grafik menggunakan GIMP
Background Music MP3
Cara membuat Background Music MP3 daripada MIDI Music