Menu     Tutorial     AriffCS

 
Membeli di Internet

1.  Menggunakan Kad Debit Maybank

1.1.  Pengenalan
1.2.  Mengaktifkan Kad Debit di Maybank2u
1.3.  Set Maklumat untuk Mengaktifkan Kad Debit
1.4.  Cara Membeli menggunakan Kad Debit - Contoh 1


Gambar di atas adalah contoh laman web semasa transaksi pembelian di Internet. Dalam contoh bagi gambaran laman web di atas, saya menggunakan Kad Debit Maybank untuk membuat pembayaran bagi Pembelian Domain dan Hosting di GDI .

Ruangan  adalah maklumat pembeli iaitu alamat pembeli. Nama pemegang kad  mestilah nama pemilik kad yang sah. Nombor kad  boleh diperolehi pada  iaitu pada muka hadapan kad. Tarikh Tamat Tempoh  juga boleh diperolehi pada  iaitu pada muka hadapan kad. Nombor keselamatan  pula boleh diperolehi pada  iaitu pada belakang kad debit.


 
Tutorial di AriffCS, 0132293744, ariffcs2007@gmail.com, Mohammad Ariff bin Zainal

Beli Domain dan Hosting
Memilih Domain dan Hosting yang sesuai
Membina Laman Web
Cara Membina Laman Web Dinamik menggunakan sistem CMS.
Mengubahsuai Grafik
Cara Mengubahsuai Grafik untuk Laman Web menggunakan GIMP
Background Music MP3
Cara membuat Background Music MP3 daripada MIDI Music